กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ….. วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๔๑๐๑ อาคารเรียนใหม่ …..

ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ และภาคบัณฑิต)

ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ และภาคบัณฑิต)

ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ 2/2562

ดาวน์โหลดตารางสอบ ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 2/2562 หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่อโดยตรงที่สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบโควตา) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบโควตา) และมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ ๑ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานที่ : อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑ หากมีข้อสงสัยประการใด โทร. 056-219998-9 , 082-6069685 , 085-7338201 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบสัมภาษ​ณ​์​ ว/ด/ป : วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ เวลา :  ๐๙ . ๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่ หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.056-219998 , 082-6069685

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓