Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายหน้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายหน้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์
สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๕ ล้านตัว ตลอดปี ๒๕๖๑ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี ร่วมทำบุญปล่อยปลา ตัวละ ๙ บาท ทำบุญตามกำลังของท่าน หรือตามอายุของท่าน โดยจดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านลงในใบปวารณา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำต้นขั้ว ชื่อ นามสกุลของท่าน เข้าพิธีสืบชะตา ปล่อยปลา ในช่วงพิธีใหญ่ ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  พิธีย่อย ปล่อยปลาทุกวันที่…

ประชาสัมพันธ์
กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๓)

กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๓) ผู้มีความประสงค์ ติดต่อซื้อเอกสารใบสมัครและสมัครได้ ทุกวันทำการเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๙-๙๒๐๖-๖๐๕ ๕, ๐๘-๑๘๕๒-๖๕๖๓

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคสมทบ…

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภาคปกติ(จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ในวันที่ ๙…