รายชื่อผู้ผ่านพิจารณากลั่นกรองบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณากลั่นกรองบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒(MCU Congress II) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วที่ ลิ้งค์ด้านล่างนี้ (point down) http://mcucongress2.com/site/

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “MCU Congress II”

สอบถามรายละเอียด • ดร.พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร โทร. 0929181319 • ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์จักกฤษณ์ ภูริปญฺโญ โทร. 0615635066 อีเมล์ mcucongress2@gmail.com ID: LINE : http://line.me/R/ti/g/rubSytWN7f เวบไซต์​ลงทะเบียน​ออนไลน์​ได้ที่ http://mcucongress2.com

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-market )

คู่มือ ฉันดีมีสุข “พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs”

วีดิทัศน์ โครงการฉันดีมีสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs ผลิตโดย : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดคู่มือ >> คู่มือฉันดีมีสุข 2560