Month: February 2023

แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า นำโดย ผศ.อนงค์นาฏ, ดร.รัตติยา และอ.รสรินทร์  

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์…

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียน/เจริญพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ ๓ สำนัก ทุกรูป/คน จึงขอนิมนต์/เชิญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ ๓ สำนัก ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ ที่เป็นเลิศ (Best…

Yatırımsız deneme bonusu hakkında her şeyi öğrenin: Nedir, nasıl alınır ve kazanç sağlama yöntemleri. Şimdi ücretsiz bonusunuzla kazanmaya başlayın!Online bahis…

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.ชุมแสง นำโดยผศ.ศศิกิจจ์, ผศ.ดร.วสุกิจ และนายณฐพัชร์

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.บรรพตพิสัย นำโดย ผศ.ดร.อัครเดช, ผศ.ศศิกิจจ์, นายณฐพชร และนายจักรี

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.เมืองฯ นำโดยพระครูนิวุตถ์ประชากร, ผศ.ดร.วสุกิจ, อ.จาตุรงค์และอ.ศักดา