Thursday, September 28

คณาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์แต่ละสาขาวิชา ร่วมกันมอบชุดนิสิต แก่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1

0

7 มิถุนายน 2561 คณาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์แต่ละสาขาวิชา ร่วมกันมอบชุดนิสิต จำนวนคนละ 1 ชุด แก่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งปีการศึกษานี้ เป็นปีแรกที่ทาง มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ทำการมอบชุดนิสิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา และเพื่อรณรงค์ให้นิสิตเห็นความสำคัญของการแต่งกายด้วยชุดนิสิต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามและความน่าเชื่อถือในสังคมให้เกิดขึ้น และเพื่อความสวยงามและเป็นการรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ในส่วนของรายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อชุดนิสิตใหม่ในครั้งนี้ จะทำการรวบรวมและประกาศอนุโมทนาบุญให้ทราบในโอกาสต่อไป

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

Comments are closed.