ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์/เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์/ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกันให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนำคณะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชื่นชมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ ได้เข้ากราบสักการะพระพุทธศรีสัพพัญญู องค์พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ ซึ่งนำคณะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้ากราบสักการะพระพุทธศรีสัพพัญญู องค์พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ และเยี่ยมชมพุทธอุทยานนครสวรรค์ และกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๑๕ อำเภอเสนอผลงานในโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โครงการหมู่บ้านศีล ๕ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในกิจกรรม ๕ ส. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: