กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ และ พิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ และ พิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: