โครงการ Anti Drug Camps 2018 สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพย์ติด

0

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรม “โครงการ Anti Drug Camps 2018 สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพย์ติด” ประธานเปิดพิธีและกล่าวให้โอวาทนิสิตเข้าร่วมโครงการ โดย พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก หลังจากพิธีเปิดผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์ศุภนัฐ เขียวมณี อดีตครูผู้เชี่ยวชาญ สพม.๔๒ พร้อมคณะ
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

Share.

About Author

%d bloggers like this: