คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา มจร โซนภาคเหนือตอนล่าง

0

30 – 31 ตุลาคม 2561 คณะนักกีฬาวิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ของโซนภาคเหนือตอนล่าง(โซนสีม่วง) ณ โรงเรียนบ้านนายาว อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในปี 2561 นี้ มจร วิทยาลัยสางฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ MCU เกมส์ ที่จังหวัดขอยแก่น ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน โดยการตัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาที่เข้าร่วมดังนี้
– มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง (เจ้าภาพ)
– มจร วิทยาเขตแพร่
– วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
– วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
– มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์

Share.

About Author

%d bloggers like this: