ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

0

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0968203369 นางสาวณัฐมญชุ์ ชนะศักดิ์

Share.

About Author

%d bloggers like this: