ประชุมคณะกรรมกการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

0

ประชุมคณะกรรมกการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: