สัมมนาวิชาการ โดย พระพรหมบัณฑิต , ศ.ดร.

0

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔ จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา โดยมี พระพรหมบัณฑิต , ศ.ดร. ราชบัณฑิต กรรมการมหาเถระสมาคม/ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒/เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวงวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสังคมปัจจุบัน”
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Share.

About Author

%d bloggers like this: