Friday, June 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์) ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙ . ๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.สำนักวิชาการ 099-2066055

Share.

Comments are closed.