โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง”

0

ในนาม มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ และนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง” ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จ.สงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Share.

About Author

%d bloggers like this: