ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

Share.

About Author

%d bloggers like this: