ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-219996 , 092-4424263