ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562  เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่
: อาคารเรียน 4 ชั้นหลังใหม่
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร. 0992066055