ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์) ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙ . ๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.สำนักวิชาการ 099-2066055