“ติวฟรี ” บุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

งานบริการวิชาการ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ก่อนสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น “ติวฟรี ” โดยกลุ่มนักวิชาการท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยสแกนผ่าน QR Code หรือติดต่อได้ที่ 083-2679649 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ….ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**หมดเขตลงทะเบียน 20 มิถุนายน 2562**