ประชุมจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
ประชุมร่วมกันจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาเขตนครสวรรค์
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: