ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในเขตคณะสงฆ์ภาค ๔ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “4th MCU CONTEST”

ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในเขตคณะสงฆ์ภาค ๔ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ “4th MCU CONTEST”
อ่านรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร
www.krupra.net
สมัครเข้าร่วมประกวด
https://krupra.net/mcucontest2562/register/index.php…