ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562ดาวน์โหลด
ตารางสอนชั้นปีที่ 1Download
ตารางสอนชั้นปีที่ 2Download
ตารางสอนชั้นปีที่ 3Download
ตารางสอนชั้นปีที่ 4Download
ตารางสอนชั้นปีที่ 5Download
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 1Download
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 2Download