หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒

0
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณฯ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-9459584 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

Share.

About Author

%d bloggers like this: