ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

0
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: