ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

0
ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์
Share.

About Author

%d bloggers like this: