กำหนดการโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช 2562

กำหนดการโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เริ่มพิธีบวงสรวงเวลา ๐๖.๓๐ น.
และเวลา ๑๓.๐๐ น. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี