สาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

0
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยโดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
Share.

About Author

%d bloggers like this: