กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ “ชากังราวเกมส์”

กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ “ชากังราวเกมส์”
วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร