ร้อยตำรวจเอกบุญชู ฉัตรารักษ์

ร้อยตำรวจเอกบุญชู ฉัตรารักษ์
ตำแหน่ง : รอง สวป.สภ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาที่จบ
– พุทธศาตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) พธม มจร นว.