กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง

มจร. วิทยาเขต​เขต​นครสวรรค์​ นำโดย ผศ.ดร.ศิริโรจน์​ นาม​เสนา​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณะนักกีฬาวิทยาเขต​นครสวรรค์​ เข้าร่วม​กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ​และศักยภาพ​ในการปฏิบัติ​งาน​ของบุคลากร​ฝ่าย​คฤหัสถ์​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยวิทยาลัย​สงฆ์​อุทัยธานี​เป็นเจ้าภาพ
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี