พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​ปิยมหาราช

บุคลากร​วิทยาเขต​นครสวรรค์​ นำโดยนายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ และอาจารย์​อาณัติ เดชจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน​ศาสตร์​ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​คล้า​ยวัน​สวรรคต​พระ​บาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ณ ลานพิธี​หน้า​ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์