รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓)

ประกาศ : กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓)

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
ระดับปริญญาตรี
-อาคารสำนักงาน สำนักวิชาการ
…..

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
-อาคารหลวงพ่อคูณ ห้องบัณฑิตศึกษา
…..
หรือสมัครทางออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก
…..
ระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/open?id=1VdylPCTW0s_IMWuKVm6EDziZ5YbIv1Ud
สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code
คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค : คลิ้ก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvHU1RKrX7likSp03Kv4L-0iEOZ07RLkfkZXxyVhhICiWICA/viewform?fbclid=IwAR3ZJJ32I9_PvbhAI476qtMEOm22wEFrpDbBiDSDrNUqYuw5k0yby155WzA
…..
ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1X8_-hWFr44ifTtbM1jXUcKouWBORElYy/view?fbclid=IwAR2C8gB6SqhYplK1Qv1MoYkZt4_h-nl2YHBujkLjJTC7Nm5KaRCraj-UOAg
สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code
คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค : คลิ้ก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYyVBosnOrXUFvBpaxnktr9KPEKykbTrdDZ4VfFvD9e14qWQ/viewform?fbclid=IwAR3BpegflZ4v4HkffjDE_mvDlVu3bAn2JxR_2_A6mK-e4nG3BDMD87Pu5a4
…..
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.056-219998-9
โทร.085-7338201 (ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย)
โทร.082-6069685
ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
โทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์)