รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.nbc.mcu.ac.th
โทร.๐๕๖-๒๑๙๙๙๘-๙
โทร.๐๘๕-๗๓๓๘๒๐๑ (ผศ.ศศิกิจจ์)
โทร.๐๘๐-๖๘๖๒๙๖๙ (อ.พี่โอม)

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
0829459584 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

Share.

About Author

%d bloggers like this: