Sunday, December 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบโควตา) และมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ ๑ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สถานที่ : อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑

หากมีข้อสงสัยประการใด โทร. 056-219998-9 , 082-6069685 , 085-7338201 

Share.

Comments are closed.