ตารางสอบภาคการศึกษาที่ 2/2562

ดาวน์โหลดตารางสอบ ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 2/2562
หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่อโดยตรงที่สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน

ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ชั้นปีดาวน์โหลด
ตาราสอบชั้นปีที่ ๑Download
ตาราสอบชั้นปีที่ ๒Download
ตาราสอบชั้นปีที่ ๓Download
ตาราสอบชั้นปีที่ ๔Download
ตาราสอบภาคสมทบDownload