การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นายภิรมย์ บุญยิ้ม

การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดย นายภิรมย์ บุญยิ้ม
A STUDY OF MARRIAGE ENGAGEMENT CRITERIA IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURE

รายละเอียด