บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข (อาสนะทอง)

0

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเกษมศักดิ์  วรสกฺโข (อาสนะทอง)
THE SANGHA ADMINISTRATIVE ROLES IN CHUMSAENG DISTRICT NAKHON SAWAN PROVINCE

รายละเอียด

 

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: