ตารางสอนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563ดาวน์โหลด
ตารางสอนชั้นปีที่ 1ดาวน์โหลด
ตารางสอนชั้นปีที่ 2ดาวน์โหลด
ตารางสอนชั้นปีที่ 3ดาวน์โหลด
ตารางสอนชั้นปีที่ 4ดาวน์โหลด
ตารางสอนชั้นปีที่ 5ดาวน์โหลด
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 2ดาวน์โหลด
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 3ดาวน์โหลด
ตารางสอนภาคสมทบ เรียน เสาร์ - อาทิตย์ดาวน์โหลด
ปฏิทินการศึกษา 2563ดาวน์โหลด