พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานีจามรีวิทยาลัยและนักศึกษาประจำสำนักงานต่าง ๆ , วิทยาลัยกีฬา, วิทยาลัยอาทิตย์อุทัยและคลังบริการฯ , แร่, เหมืองแร่มหาจุฬากทม.

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต 62

 

ดาวน์โหลด