ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔