แนะแนวโรงเรียนพระบางวิทยา ต.หนองกระโดน อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์ โดยอ.สุกิช เขียวพฤกษ์ และน.ส.ธนิดา ศรประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/3