Friday, August 12

กีฬาบุคลากร มจร ครั้งที่ 10 “อุบลราชธานีเกมส์”

บุคลากรตัวนักกีฬาจาก มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำปี บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 10 “อุบลราชธานีเกมส์” โดย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันในนามโซนภาคเหนือตอนล่าง(สีม่วง) ซึ่งประกอบไปด้วย
– มจร วิทยาเขตแพร่
– วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
– วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
– มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
– มจร ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานสามัคคี

 

Share.
%d bloggers like this: