มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤษภาคม 2559 (ปริญญาเอก ถึง 31 พฤษภาคม 2559)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.056-219999, 056-219970

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน >> http://www.nbc.mcu.ac.th/?page_id=97

12695653_1159915977352378_14912918_o

12666419_1159915980685711_1330198186_n

Share.

About Author

%d bloggers like this: