กิจกรรมรับน้องสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2559
…ภาพถ่ายโดย : อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น…