Sunday, July 14

สาขาวิชารัฐศาตร์ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนีบบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) ประจำปีการศึกษา 2559 ให้คำแนะนำการเรียนการสอนแก่นิสิต โดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และพระมหาไอ้ ธมฺมเมธี ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ดูรูปทั้งหมดได้ที่ >> FACEBOOK

Share.

Comments are closed.