Tuesday, October 3

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีพระครูศรีสุธมมนิวิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

Comments are closed.