Friday, June 2

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “เสริมสร้างองค์ความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน” ในโครงการมหาจุฬาวิชาการ เทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมทำการแข่งขัน และกิจกรรมฝึกทักษะทางความคิด ด้านความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยทีมงานพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์ มอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน กล่าวให้ข้อคิดคติธรรม และกล่าวปิดพิธีโดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ >> FACEBOOK

Share.

Comments are closed.