Sunday, July 14
กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 

09052560_01

Share.

Comments are closed.