Wednesday, February 8

สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

0
ภาพบรรยากาศ สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

Share.

%d bloggers like this: