การพัฒนาโครงการวิจัยประจำปี 61-62

0
คณาจารย์นักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ , หน่วยวิทยบริการ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโครงการวิจัยงบประมาณ 2561 และเสนอหัวข้อวิจัยตามกรอบงบประมาณ 2562 บรรยายแนวทางและนโยบายการวิจัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560
Share.

About Author

%d bloggers like this: