Wednesday, February 8

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

0

 

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจร วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ นำโดย พระศรีสัจญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร และการจัดการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Share.

%d bloggers like this: